top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนThitipong

EP.03 การตั้งเป้าหมายการรักษา


🎯การตั้งเป้าหมาย

ในการกำหนดเป้าหมายการรักษา มักให้ผู้ป่วยกำหนดเป้าหมายเพื่อเป็นโจทย์กว้างๆ เพื่อให้นักกายภาพบำบัดใช้เป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้านั้นเป็นแนวทางในการออกแบบโปรแกรมการรักษา และเป็นแรงผลักดันสำหรับผู้ป่วยในการทำกายภาพบำบัด

อย่างไรก็ตามรูปแบบในการฟื้นฟูนั้น ใช่ว่าจะต้องตรงไปตรงมาตามเป้าหมายที่กำหนดไว้แต่อย่างใด ทั้งนี้ต้องพลิกแพลง ปรับเปลี่ยน ให้สอดคล้องตามข้อจำกัดและความสามารถที่จำเป็นของผู้ป่วย ณ ขณะนั้นก่อน โดยกำหนดเป็นเป้าหมายย่อยๆ

การกำหนดเป้าหมายย่อยนี้เองเป็นบทบาทของนักกายภาพบำบัด โดยการตั้งสมมติฐานและตรวจประเมินยืนยัน ก่อนกำหนดเป็นเป้าหมายสำหรับการรักษาฟื้นฟูแต่ละครั้งนั่นเองตัวอย่าง การฟื้นฟูหลังการบาดเจ็บ โพสโดย CBS News


กภ.ฐิติพงศ์

สอบถามเพิ่มเติม 👨‍💻ThitipongClinic ฐิติพงศ์คลินิกกายภาพบำบัด Thitipong Physical Therapy Clinic 081-091-8597

#กายภาพบำบัด #คลินิกกายภาพบำบัด #ในยาง #ภูเก็ต #Thitipongclinic #functionalmovement #physio #rehab #health #exercise #healthy #pain #instagram #lifestyle #naiyang #phuket #physiotherapist #physical #thera

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page