top of page
Search
  • Writer's pictureThitipong

EP.02 อาการปวดหลังเรื้อรัง (ตอนที่ 2)อาการ #ปวดหลัง เรื้อรัง

อาการปวดหลังส่วนล่าง (Low back pain) เป็นปัญหาที่พบบ่อยครั้ง ซึ่งคนส่วนใหญ่มักเคยมีอาการปวดหลังส่วนล่าง ซึ่งมีผลจำกัดช่วงการเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมในชีวิตประจำวันมากน้อยต่างกัน หากสามารถหาสาเหตุและปรับแก้ไขตามอาการได้อาจช่วยป้องกันอาการปวดเรื้อรัง


😐อาการปวดหลังส่วนล่างมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญคือ น้ำหนักของร่างกาย โดยพบว่าผู้ที่มีดรรชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 30 BMI นั้น สัมพันธ์กันกับโอกาสการเกิดอาการปวดหลังส่วนล่างเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น


👨‍⚕️คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการจัดอาการปวดหลังส่วนล่างจากการนั่งหรือยืนเป็นเวลานาน ท่าเรื่ิมต้น: ท่านั่ง 🎯 Back Extension: แอ่นหลังส่วนล่าง โดยใช้มือช่วยยันบริเวณกระเบนเหน็บ 🎯 Lateral Side Bends: ชูมือขึ้น บิเข้าหาลำตัว แล้วยืดลำตัวด้านเดียวกัน ทำสลับข้าง 🎯 Thoracic Extension: มือประสานท้ายทอย ไม่กดศีรษะ ยกศอกขึ้น-ลงพร้อมกัน ทำค้างไว้ 5-10 วินาที 1-2 ครั้ง

ℹระดับความรุนแรงและสาเหตุมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล หากทำแล้วมีอาการแย่ลงควรงดและปรึกษานักกายภาพบำบัด
กภ.ฐิติพงศ์

ปวดหลังเรื้อรัง สอบถามเพิ่มเติมที่

👨‍💻ThitipongClinic ฐิติพงศ์คลินิกกายภาพบำบัด Thitipong Physical Therapy Clinic 081-091-8597


13 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page